Meni

Novi Grad - Novi Sad

Ispod možete pronaći informacije u vezi redovne autobuske linije Novi Grad – Novi Sad

Polazak
Mjesta ulaska/izlaska putnika
Povratak
15:00
Novi Grad "AS" BIH
22:45
15:45
Prijedor "AS" BIH
22:10
16:45
Banja Luka "AS" BIH
21:30
17:40
Gradiška "GP" BIH
20:40
18:00
Stara Gradiška "GP" HR
20:20
20:30
Bajkovo "GP" HR
17:55
20:50
Batrovci "GP" SRB
17:35
21:45
Ruma SRB
16:45
22:30
Novi Sad SRB
15:45