Meni

Ponuda - Wellness & Spa

BOSNA I HERCEGOVINA

Tradicija korištenja termo – mineralnih voda u našim krajevima seže u daleku prošlost, još u vrijeme Grka i Rimljana, koji su već tada uvidjeli ljekovitost naših geotermalnih izvora.

Sam naziv Bosna je navodno izvedenica od indo-evropske riječi ‘bosana’ što znači voda. Danas je u Bosni i Hercegovini, registrovano 15 banja koje raspolažu sa 3455 ležaja i ostvaruju oko 200000 noćenja.

U našoj ponudi imamo brojne hotele. Za više informacija kontaktirajte nas put obrasca dostupnog na ovoj stranici.

Banja Vrućica

Zdravstveno turistički centar Banja Vrućića smješten je na obroncima planine Borja, obraslim gustom bjelogoričnom i crnogoričnom šumom. Umjereno kontinentalna klima, zajedno sa termomineralnom vodom, doprinijeće vašem ozdravljenju i miru. Vrućića svojim posjeticima nude brojne wellness i spa aranžmane. I još poručuju: „Nikad nije kasno da poboljšate svoj životni stil! Wellness aranžmani Banje Vrućice vaš su aktivni put ka dostizanju zdravog načina života, njegovom održavanju i stalnom poboljšavanju!“